معرفی واحد بین الملل

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران رامسر درنیم سال دوم تحصیلی۸۸-۱۳۸۷ با پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی عمومی و داروسازی به تعداد ۳۰ نفر دانشجو در هر رشته شروع به فعاليت نموده است که کليه دوره هاي آموزشي علوم پايه و باليني دراين واحد برگزار مي شود. ستاد مرکزي دانشگاه با مساحت ۲۴۰۰ متر زيربنا و ۴۰۰۰ متر محوطه در سه طبقه در خيابان آيت الله طالقاني قرار دارد .پذیرش دانشجو ازطریق کنکورسازمان سنجش و یامعرفی وزارت بهداشت و درمان ( درخصوص دانشجویان خارج از کشور ) می باشد، دارا بودن تراز بالای ۷۲۵۰برای مقاطع دکتری و مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره های روزانه آزمون سراسري الزامي مي باشد. در حال حاضرتعداد دانشجويان رشته هاي پزشکي و رشته داروسازي ۵۱۲ نفر مي باشد. مخزن کتابخانه با ظرفیت ۷۰۰۰ جلد کتاب و نشریه طراحی شده است که این مخزن از طریق نرم افزار استاندارد به دانشگاه مادر متصل شده و کلیه نقل و انتقالات کتاب از این طریق صورت می گیرد و در حال حاضر ۳۰۰۰ جلد کتاب در کتابخانه موجود مي باشد . مجتمع آزمایشگاهی این واحد در سادات شهر رامسر واقع گردیده که شامل آزمایشگاههای شیمی الی و تجزیه، آزمايشگاه ميکروب ، ايمونولوژي و قارچ انگل، آزمايشگاه بيوشيمي ، سالن مولاژ ، آزمايشگاه فيزيولوژي و فيزيک داروسازي ، سالن تشريح و....مي باشد فاز دوم مجتمع آزمايشگاهي جهت استفاده دانشجويان داروسازي بوده که واحدهاي عملي بعد از علوم پايه آنان در اين آزمايشگاهها از قبيل آناليز دستگاهي ، فارماسيوتکس،فارما کولوژي، آزمايشگاه تحقيقاتي برگزار مي گردد. از ديگر امکانات اين مجتمع مي توان به باغچه گياهان دارويي و سالن آمفي تئاتر که در آن امکان برگزاري همايشهاي علمي به صورت ويدئو کنفرانس مقدور مي باشد اشاره كرد.